سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 ساعت
 آمار بازدید ها

قابل توجه دانش آموزان عزیز

امتحان درس رایانه فردا چهارشنبه (7 دی ) برگزار خواهد شد .

امتحان ، کلاس های آقای مهدویان به صورت 20 سوال چهار گزینه ایی و

کلاس های آقای تنهایی به صورت یک طراحی سایت درحد مطالب تدریس شده می باشد .

 تلفن های مورد نیاز
 متولدین امروز
 روز نما